Součástí životního pojištění je i pojištění pro případ pracovní neschopnosti

Součástí životního pojištění je i pojištění pro případ pracovní neschopnosti (Foto: Michal Bellan, ShutterStock.com)

Součástí životního pojištění jsou i rizika související s pracovní neschopností. Jedná se medicínská rizika, která mají dopad na vaši schopnost platit běžné životní výdaje, splácet úvěry a tak dále. Jde ale o to, na jakou výši by se taková rizika měla sjednávat. Je třeba vždy na základě důkladné analýzy zhodnotit, o jakou část svých příjmů v případě nemoci přijdete. V tom jsou často rozdíly mezi zaměstnanci a OSVČ, tedy živnostníky a podnikateli.

Pojištění pracovní neschopnosti u zaměstnanců

Většina zaměstnanců má zákonem dané podmínky pracovní neschopnosti. Pokud zaměstnanec onemocní, dostává v průměru 60 % své mzdy. Výpadek příjmů je tedy ve výši 40 %. A tato procentuální částka se zohledňuje při uzavírání životního pojištění.

Pojištění pracovní neschopnosti u OSVČ

Pokud nemá OSVČ spolupracovníky nebo podřízené, je jeho situace složitější. V případě, že onemocní, musí počítat se 100% výpadkem svých příjmů. A to je třeba zohlednit při uzavírání pojištění. Pokud ale OSVČ má zaměstnance nebo spolupracovníky, ideálně takové, kteří pracují samostatně, tedy výše příjmů se nemění, i když se osobně zakázek neúčastní, pak se ho taková rizika prakticky netýkají a v pojistné smlouvě se zohledňovat nemusí.

Poslat článek kamarádovi na e-mail

Podobné články

E-book zdarma ke stažení:

Životní pojištění

Řešte tuto oblast svých financí komplexně.

 

Potřebujete poradit?

Petra Mertová
Petra je vám k dispozici.
212 245 747