Co dělat se službami telefonních operátorů a internetem, když zemře člověk, který je využívá?

Kategorie: Telefon
Co dělat se službami telefonních operátorů a internetem, když zemře člověk, který je využívá? (Foto: Oleksandr Berezko, shutterstock_145523404)

Jak postupovat při rušení využívání služeb telefonních operátorů, ať už se jedná o telefon, nebo internet, v případě, že zemře člověk, který takové služby využívá?

Nahlaste úmrtí zástupci operátora

V první řadě, důležité je si uvědomit, že dnem úmrtí automaticky takové služby nekončí. Je potřeba, aby je to někdo oznámil přímo zástupci telefonního operátora. Ačkoli ve chvíli, kdy nám zemře někdo blízký, jsou pro nás prvořadé naprosto jiné věci a řešení takovýchhle situací nás spíš obtěžuje, je třeba řešit i tyto praktické záležitosti. Úmrtí v každém případě nahlaste zástupci telefonního operátora – často je třeba vše doložit úmrtním listem.

Vyúčtování služeb je součástí dědického řízení

Stejně jako dodavatelům jiných služeb, je i telefonním operátorům prakticky jedno, kdo uhradí nedoplatky za služby. Přeplatek ale vyplatí pouze oprávněné osobě. V praxi to vypadá tak, že při dědickém řízení se jeho účastníci dohodnou, komu bude přeplatek za služby, i ty telefonické, vyplacen, popřípadě jak se o něj rozdělí. Nejsnazší je, když vše vyřeší jedna osoba na základě plné moci, kterou má od všech ostatních účastníků řízení.

Úmrtím smlouva zaniká, je třeba ovšem situaci řešit

Smlouva o využívání služeb mobilních operátorů, ať už se jedná o telefon, nebo internet, je psána na konkrétní osobu, se kterou je tato smlouva operátorem uzavřena. Není psána na konkrétní byt, dům nebo rodinu, ale na konkrétní osobu. To je potřeba si uvědomit. Úmrtím člověka tedy taková smlouva zaniká. Operátor se o tom ale musí od vás dozvědět. Na to, abyste vše vyřešili a smlouva byla převedena na další osobu, pokud tedy chcete, máte určitou lhůtu. Smlouva ale může být v takové situaci i bez problémů zrušena.

Nenechte si kýmkoli namluvit, že musíte po úmrtí blízkého člověka pokračovat ve smlouvě, kterou podepsal. Jeho úmrtím tato smlouva skončila, ať už byla na dobu určitou, nebo neurčitou. To, že byla smlouva uzavřená na dva roky, neznamená, že v případě úmrtí musíte platit smlouvu ještě dva roky, a pak teprve ji lze zrušit. Úmrtí je důvod k zániku smlouvy. Jen vše řešte zavčasu. Platit účty za služby telefonního operátora přestaňte až ve chvíli, kdy domluvíte zrušení smlouvy nebo situaci vyřešíte jiným způsobem. Případné přeplatky si pak nechte vrátit.

Poslat článek kamarádovi na e-mail

Telefonnní úsporová kalkulačka

Spočítejte si, kolik ušetříte díky Effective na telefonování a surfování po internetu.

+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
Počet členů domácnosti s mobilem
1 člověk
10 lidí

Potřebujete poradit s vyplněním této úsporové kalkulačky?

Petra Mertová
Petra je vám k dispozici.
212 245 747
E-book zdarma ke stažení:

Telefon

Řešte tuto oblast svých financí komplexně.

 

Potřebujete poradit?

Petra Mertová
Petra je vám k dispozici.
212 245 747