Co udělat se smlouvou o dodávce energií, když držitel smlouvy zemře?

Kategorie: Energie
Co udělat se smlouvou o dodávce energií, když držitel smlouvy zemře? (Foto: Evgeniya Anfimova, shutterstock_346610897)

Co dělat v případě, že zemře člen domácnosti, který má smlouvu s dodavatelem energií? Jak postupovat?

Nahlaste úmrtí dodavateli energií

V první řadě, důležité je si uvědomit, že dnem úmrtí vám doma elektřinu ani plyn neodpojí. A ačkoli člověk, který měl smlouvu s dodavatelem zemního plynu nebo distributorem elektrické energie již nežije, stále je potřeba platit zálohy za tyto služby (ať už měsíčně, nebo čtvrtletně, záleží na tom, jak to bylo nastaveno). A to až do skončení dědického řízení, kdy se rozhodne o tom, kdo bude nastalou situaci řešit, a jak.

Ačkoli ve chvíli, kdy nám zemře někdo blízký, máme myšlenky někde úplně jinde, je třeba se zabývat i takovými praktickými záležitostmi. Úmrtí v každém případě nahlaste dodavateli energií a domluvte se na dalším postupu, abyste něco nepropásli.

Vyúčtování služeb je součástí dědického řízení

Smlouva o dodávce energií je psána na osobu, se kterou je uzavřena, ne na konkrétní byt nebo dům. Úmrtím tohoto člověka smlouva zaniká a dědici mají určitou lhůtu na to, aby byla smlouva přepsána na někoho jiného. (Foto: Peshkova, ShutterStock.com)

Smlouva o dodávce energií je psána na osobu, se kterou je uzavřena, ne na konkrétní byt nebo dům. Úmrtím tohoto člověka smlouva zaniká a dědici mají určitou lhůtu na to, aby nastalou situaci řešili. (Foto: Peshkova, ShutterStock.com)

Ve valné většině to platí pro přeplatky, pokud tedy byly zaplacené zálohy za energie vyšší než reálně využitá elektřina nebo plyn. Protože, řekněme si to otevřeně, dodavatele ani distributory energií vcelku nezajímá, kdo jim zaplatí nedoplatek za využité služby, hlavně, že bude uhrazen. Přeplatek ovšem vyplatí pouze oprávněné osobě.

V praxi to vypadá tak, že při dědickém řízení se jeho účastníci dohodnou, komu bude přeplatek za služby vyplacen, popřípadě jak si ho rozdělí. Nejsnazší je, když vše vyřeší jedna osoba na základě plné moci, kterou má od všech ostatních účastníků řízení.

Úmrtím smlouva zaniká, je třeba ale celou situaci řešit

Smlouva o dodávce energií, ať už zemního plynu, nebo elektřiny je psána na konkrétní osobu, se kterou je tato smlouva dodavatelem uzavřena. Není psána na konkrétní byt nebo dům, ale na konkrétní osobu. To je potřeba si uvědomit. Úmrtím člověka tedy taková smlouva zaniká. Máte ovšem určitou lhůtu na to, abyste vše vyřešili a smlouva byla převedena na další osobu.

Nenechte si namluvit, že musíte po úmrtí blízkého člověka pokračovat ve smlouvě, kterou podepsal. Jeho úmrtím tato smlouva skončila, ať už byla na dobu určitou, nebo neurčitou. Myslete na to, že smluvní podmínky, které budete posléze uzavírat, jsou již vaše a zodpovídat za ně budete vy, a to se všemi výhodami i nevýhodami, plusy i mínusy.

Poslat článek kamarádovi na e-mail

Podobné články

E-book zdarma ke stažení:

Energie

Řešte tuto oblast svých financí komplexně.

 

Potřebujete poradit?

Petra Mertová
Petra je vám k dispozici.
212 245 747