Finanční gramotnost je víc než jen pouhá znalost finančních produktů

Finanční gramotnost je víc než jen pouhá znalost finančních produktů (Foto: TZIDO SUN, ShutterStock.com)

Podle encyklopedické definice je finanční gramotnost soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. V dnešní době je ovšem často zaměňována finanční gramotnost za obeznámenost s určitými typy finančních produktů. To, že víte, co je hypotéka a běžný účet, ještě neznamená, že máte vyhráno.

Finanční gramotnost znamená větší zodpovědnost

Finanční gramotnost úzce souvisí s lepším hospodařením s penězi a větší zodpovědností vůči sobě samému a vůbec všem členům domácnosti. Finanční gramotnost je přímo úměrná možnosti přístupu k relevantním informacím, nejen k těm ovlivněným marketingovými kampaněmi. Na to může mít velký vliv i kvalitní finanční konzultant, který se vám věnuje a hovoří s vámi o jednotlivých tématech financí, která aktuálně řešíte, nebo se jimi budete v budoucnu zabývat.

Průběžně aktualizujte svůj finanční plán

Taky už jste zažili, že vám jakýsi finanční poradce udělal analýzu vašich financí, pomohl vám uzavřít smlouvy… a pak už jste o něm roky neslyšeli? To je velmi časté. V Effective to ale děláme jinak. S našimi klienty se pravidelně jednou ročně setkáváme a poskytujeme jim pravidelný servis. Během let se totiž mění podmínky smluv, je možné získat lepší a modernější produkty, ušetřit peníze v dalších oblastech vašich financí. Mění se ale i vaše cíle. A těm je třeba hospodaření s penězi také přizpůsobit. Hlavní jste vy a to, co chcete. Finanční konzultant je tím, kdo vám má pomoct vašeho cíle nebo přání dosáhnout. A naučit vás lépe hospodařit.

Poslat článek kamarádovi na e-mail

Podobné články