Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se můžete dopustit při uzavírání životní pojistky?

Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se můžete dopustit při uzavírání životní pojistky? (Foto: Shutter_M, ShutterStock.com)

Nedostatečná analýza vaší situace (nebo vůbec žádná)

Konzultant nebo poradce, jednoduše člověk, který s vámi uzavírá pojistnou smlouvu, by měl provést důkladnou analýzu vaší finanční situace, měsíční bilance, všech příjmů a výdajů. A to ne v souhrnu, ale položkově. Součástí analýzy, která slouží jako podklad pro kvalitní životní pojistku, by měly být veškeré příjmy, jejich skladba – protože součástí příjmů můžou být i diety nebo nějaké bonusy a nadstavby, které v základu příjmů neuvádíte, ale také veškeré výdaje, opět položkově, všechny zbytné i nezbytné měsíční výdaje. Pokud s vámi uzavíratel tuto bilanci neprochází, nesjednávejte životní pojištění s ním. V takovou chvíli je totiž téměř 100% jisté, že smlouva bude špatně.

Nevhodně zvolená rizika

Vhodnost výběru pojistných rizik je dalším důležitým parametrem, ve kterém se často chybuje. A nejen výběr rizik, ale i výše pojistných částek. To přímo souvisí s analýzou, kterou jsme už výše zmiňovali. Ale nejen s nimi, je třeba zohlednit i počet dětí, které máte, jejich věk, jaké splácíte úvěry. To všechno je třeba, aby uzavíratel věděl proto, aby mohla životní pojistka vůbec vzniknout. Životní pojistka není nic obecného, má být určena konkrétně pro vás, a proto byste ji měli uzavírat na míru sobě, své rodině, své situaci.

Pojištění méně pravděpodobných rizik na úkor těch důležitých

V pojistných smlouvách mají lidé častěji sjednaná rizika související s úrazem, ta patří do kategorie levnějších. Všichni by ale měli mít pojištěna spíš velmi vážná rizika, mezi která patří závažná onemocnění, invalidita a smrt (Foto: VGstockstudio, ShutterStock.com)

V pojistných smlouvách mají lidé častěji sjednaná rizika související s úrazem, ta patří do kategorie levnějších. Všichni by ale měli mít pojištěna spíš velmi vážná rizika, mezi která patří závažná onemocnění, invalidita a smrt (Foto: VGstockstudio, ShutterStock.com)

V pojistných smlouvách má většina lidí sjednáno hodně rizik souvisejících s úrazem, tedy úrazová pojistná rizika. Ta patří do kategorie levnějších. Stejně tak rizika krátkodobá, jako denní odškodnění úrazu, denní odškodnění pracovní neschopnosti, denní odškodné za pobyt v nemocnici a podobně. Ty jsou na pomezí toho, zda jsou vážná, nebo nejsou. Měli byste mít ale pojištěna spíš velmi vážná rizika, mezi ně patří závažná onemocnění, invalidita a smrt.

Závažná onemocnění

Mezi závažná onemocnění patří například rakovina nebo infarkt. Každá pojišťovna má jiný celkový výčet takových onemocnění, respektive zahrnuje do této kategorie jiný počet onemocnění, bývá to mezi 5 a 30. Riziko závažných onemocnění má pojištěno jen zhruba 10 % lidí. Přitom i selský rozum nám říká, že je to důležitější než mít pojištění pro případ, že si třeba zvrtnete kotník nebo se vám stane něco podobného. Mějte vždy na paměti, co pro vás bude finančně náročnější? Kdy hrozí větší výpadek vašich příjmů, který budete potřebovat pokrýt?

Invalidní důchod (invalidita)

Toto riziko má pojištěno také jen malé procento lidí. Pojištění invalidního důchodu je ovšem také důležitým a vážným rizikem, které byste měli zahrnout do svého životního pojištění. Je důležité vědět, o kolik příjmů takovou změnou zdravotního stavu přijdete, abyste tuto částku zohlednili při uzavírání životního pojištění. Pojistka může také sloužit k pokrytí nákladů na léčbu nebo rehabilitaci.

Smrt

Ve většině životních pojistek v dnešní době toto riziko najdeme, ovšem ne vždy v dostatečné výši. Toto riziko by měl mít pojištěn každý, slouží především k zajištění rodiny v případě vašeho úmrtí.

Pojistěte si dlouhodobá rizika, a to na základě důkladné finanční analýzy

Vybírat pojišťovnu a hodnotit, která je lepší, má význam až ve chvíli, když víte, jakou životní pojistku potřebujete, jaká rizika v ní budete mít zohledněná a na jak vysoké pojistné částky chcete smlouvu uzavřít. Pojistěte si dlouhodobá rizika. A neuzavírejte smlouvu tam, kde se nezajímají o vaši finanční bilanci a neudělají důkladnou analýzu vaší finanční situace.

Poslat článek kamarádovi na e-mail

Podobné články

E-book zdarma ke stažení:

Životní pojištění

Řešte tuto oblast svých financí komplexně.

 

Potřebujete poradit?

Petra Mertová
Petra je vám k dispozici.
212 245 747